Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

30. května 2022 - 30. listopadu 2022

Zbývá 151 dní na podání

Celkový objem

2 000 mil. Kč

Předložené žádosti

35 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající objem

2 000 mil. Kč


Aktualizováno 29. 06. 2022

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů:

Střední školy a konzervatoře

Vyšší odborné školy

Domovy mládeže a internáty

Podání žádosti o podporu:

30. 05. 2022 – 30. 11. 2022 do 14 h

v aplikaci IS KP21+ na adrese: iskp21.mssf.cz

Konzultační linka pro šablony OP JAK:

e-mail: dotazyZP@msmt.cz

tel. 234 814 777

Každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Text výzvy

Text výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I

30. 05. 2022 - 10:16| pdf| 510.75 kB

Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

30. 05. 2022 - 10:16| pdf| 207.71 kB

Ostatní dokumenty

Seznam žáků/studentů

30. 05. 2022 - 10:16| xlsx| 482.58 kB

Prezentace Šablony SŠ a VOŠ

22. 06. 2022 - 07:59| pdf| 817.63 kB

Prezentace Šablony pro DM a INT

22. 06. 2022 - 07:58| pdf| 776.78 kB

Vzory příloh k žádosti o podporu

Kalkulačka šablon

15. 06. 2022 - 06:43| xlsx| 76.76 kB

01. 07. 2022 - 22:59| | B

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

30. 05. 2022 - 10:16| docx| 284.64 kB

Prohlášení o výběru režimu veřejné podpory

30. 05. 2022 - 10:16| docx| 306.17 kB

Prokázání vlastnické struktury

30. 05. 2022 - 10:16| docx| 282.83 kB

Doklady k vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Přílohy Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP JAK

Pravidla pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek

Ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_003) je umožněn časový souběh projektů výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II s projektem výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů. Není však umožněn souběh realizace obsahově stejných nebo podobných aktivit, nesmí tedy dojít k dvojímu financování totožných činností. Při kontrole projektů se tedy posuzuje souběh/návaznost aktivit, nikoli souběh/návaznost projektů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Maximální velikost vkládaných souborů v IS KP21+ je omezeno na 100 MB. V případě větší přílohy doporučujeme soubor nebo soubory rozdělit.

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro střední a vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty). Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky […]

Číst více

START ŠABLON OP JAK POKRAČUJE: 2 miliardy pro střední a vyšší odborné školy

Praha, 31. května 2022 – Střední a vyšší odborné školy si díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyzkoušely systémovou podporu personálních pozic a vzdělávacích mimoškolních aktivit. Přínos zjednodušených projektů, tzv. šablon, pro české vzdělávací prostředí potvrdily výsledky průběžné evaluace. Na úspěšný koncept z OP VVV navazuje nový operační program pojmenovaný po jednom z největších českých […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Prezentace k šablonám OP JAK jsou k dispozici!

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje prezentace. V prezentacích jsou přehledným způsobem řazeny základní informace k výzvě, informace k šablonám, indikátorům a k žádostem o podporu. Prezentaci pro mateřské a základní školy, školní družiny, školní kluby, střediska volného času, základní umělecké školy a poradny s názvem Seminář_Šablony pro MŠ a ZŠ najdete ZDE. Prezentaci speciálně připravenou […]

Číst více
23. 6.
9:00 - 11:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

27. 6.
9:00 - 11:30

Distanční seminář pro žadatele domovy mládeže a internáty – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

15. 9.
9:00 - 11:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

12. 10.
9:00 - 11:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

8. 11.
9:00 - 11:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací