Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – září 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za září 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Vydání Manuálu ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Ve výzvách šablon OP JAK byl aktualizován Manuál ke kvalifikačním předpokladům, a to na základě novely zákona o pedagogických pracovnících. Manuál je podpůrnou pomůckou pro příjemce, která podrobně vysvětluje požadovanou kvalifikaci v personálních šablonách. Informace k novele zákona o pedagogických pracovnících zveřejnil Řídicí orgán OP JAK v aktualitě dne 12. 9. 2023 ZDE. Manuál ke […]

Číst více

Šablony a novela zákona o pedagogických pracovnících

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace k novele zákona o pedagogických pracovnících jsou zveřejněny ZDE. Ve vztahu k šablonám se novela týká kvalifikace speciálního pedagoga a školního asistenta/dvojjazyčného asistenta, a to s účinností od 1. 9. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – srpen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za srpen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červenec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za červenec 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Šablony: Témata v šabloně Vzdělávání pracovníků

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že se mohou setkat se vzdělávacími agenturami, které nabízejí semináře pro pracovníky škol a školských zařízení tzv. vhodné do šablon, avšak zaměřené na téma, které není podporováno v šablonách OP JAK. Témata šablon Vzdělávání pracovníků, Spolupráce pracovníků a Inovativní vzdělávání jsou uvedena v příloze č. 2 výzvy Přehled […]

Číst více

Šablony pro SŠ a VOŠ I – specifické datové položky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty, že při vykazování témat inovativního vzdělávání do ZoR nabízí IS KP21+ na obrazovce Specifické datové položky téma „historické povědomí, výuka moderních dějin“ odděleně, tj. SDP téma historické povědomí a SDP téma výuka moderních dějin. Při zvolení tématu „historické povědomí, […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za červen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a […]

Číst více

Zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, do které byly pro zvýšení uživatelského komfortu přidány filtry do jednotlivých sloupců. Tabulku naleznete u výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na záložce Dokumenty v části Vzory příloh ke zprávám o realizaci […]

Číst více

Šablony – úprava začátku sledovaného období v první zprávě o realizaci

Pokud školy a školská zařízení připravují první zprávu o realizaci, ŘO OP JAK si dovoluje upozornit na nutnost úpravy začátku sledovaného období z automaticky načteného data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na datum zahájení realizace projektu. Nová funkcionalita v monitorovacím systému (IS KP21+) nově umožňuje upravit datum sledovaného období i po založení zprávy o realizaci (ZoR). […]

Číst více

OČIMA ŽADATELE: Díky OP JAK může Gymnázium Petra Bezruče posílit podporu žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců

Praha, 12. června 2023 – Dnes Vám přinášíme další příběh úspěšného žadatele a příjemce šablon – a to Gymnázia Petra Bezruče z Frýdku-Místku. I zde realizovali šablony již z OP VVV a nový projekt v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je v plném proudu. O zkušenostech s financováním z evropských fondů pohovoříme s ředitelem gymnázia Mgr. Radovanem Gaurou. Projekt […]

Číst více

Šablony pro SŠ a VOŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více

Šablony pro MŠ a ZŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – květen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I Zaměstnáváme na ZŠ školního psychologa od ledna 2023 […]

Číst více

Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I stále aktuální

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ […]

Číst více

Změna výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 5. května 2023 změnu výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace výzvy. Alokace výzvy byla proto navýšena o 370  000 000 Kč na celkovou částku 9 370 000 000 Kč .

Číst více
Ilustrační obrázek

83 % ŠKOL MÁ ZÁJEM O ŠABLONY Z OP JAK

Praha, 3. května 2023 – Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských zařízení v České republice. 3 935 projektů za […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže a internáty). Nový dokument […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ). Nový dokument […]

Číst více

Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu […]

Číst více

Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu […]

Číst více

OČIMA ŽADATELE: „Pojď se učit, pojď si hrát, společně se radovat“ zní z MŠ Kameňáček!

Praha, 29. března 2023 – Dnešní rozhovor nás zavede do Ústí nad Labem, konkrétně do Mateřské školy Kameňáček, která je v podpoře z evropských dotací poskytovaných prostřednictvím MŠMT již ostříleným příjemcem. S ředitelkou školky Mgr. Petrou Fiklíkovou si povídáme o jejich zkušenostech, předešlých projektech podpořených z OP VVV i novinkách v šablonách v OP JAK z pohledu žadatele i příjemce. Vaše […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za březen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více