Šablony pro školy a školská zařízení – Ukončování projektů

Řídicí orgán OP JAK připravil podpůrný materiál pro školy a školská zařízení ve výzvách 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I k ukončování projektů šablon.   Tento podpůrný materiál „Ukončování projektu v šablonách pro školy a školská zařízení“ praktickým způsobem shrnuje činnosti vedoucí k úspěšnému ukončení realizace aktivit, podání závěrečné […]

Číst více

Šablony NFV – zveřejnění záznamu z distančního semináře k realizaci šablon

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro příjemce finanční podpory z výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání ze dne 11. června 2024. Seminář byl věnován principům zjednodušeného vykazování, realizaci jednotlivých aktivit, naplňování indikátorů, vykazování specifických datových položek a změnám aktivit.  Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Prezentace ze semináře je dostupná […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červen 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za červen 2024 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

ŠABLONY II OP JAK BYLY PŘEDSTAVENY ODBORNÝM PARTNERŮM

Praha, 29. května 2024 –  V pondělí 20. května se uskutečnilo online setkání významných stakeholderů v oblasti vzdělávání, na němž byl představen věcný záměr výzev Šablony pro MŠ a ZŠ II a Šablony pro SŠ a VOŠ II Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Vyhlášení obou výzev je plánováno na září 2024. Jednání se […]

Číst více

Dotaz měsíce k šablonám pro neformální vzdělávání – květen 2024

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2024 pro výzvu Šablony pro neformální vzdělávání Chtěli bychom se zeptat, na […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – květen 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom se zeptat na vykazování specifických datových […]

Číst více

OČIMA PŘÍJEMCE: Inovativní MŠ Špálova zvyšuje počet romských dětí ve školce

Praha, 13. května 2024 – Dnešní rozhovor nás zavede do Ostravy mezi školní asistentky financované z šablon OP JAK, které pomáhají Mateřské škole Špálova spolupracovat s romskou komunitou a zvyšovat počet romských dětí ve školce. Ředitelka Jarmila Karnovská hovoří o důležitosti předškolní výuky pro romské děti a o zvyšování počtu romských dětí ve školce. Zmiňuje také inovativní […]

Číst více

Šablony pro neformální vzdělávání – záznam ze semináře pro žadatele

Řídicí orgán OP JAK dodatečně zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, který se uskutečnil 16. dubna 2024. Seminář byl zaměřen na základní informace k výzvě, aktivity, přijatelnost žadatele a náležitosti žádostí o podporu. Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 30. 8. 2024 do 14 hodin, nebo při […]

Číst více

Personální pozice v II. vlně šablon OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje informovat, že v souladu s harmonogramem výzev OP JAK se plánuje vyhlášení II. vlny šablon pro školy a školská zařízení v září 2024. I nadále se počítá se šablonami pro mateřské a základní školy vč. školních družin a školních klubů, základní umělecké školy, střediska volného času, střední a vyšší odborné školy, domovy […]

Číst více

Šablony OP JAK – praktický postup pro dřívější ukončení projektů

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kteří se rozhodnou ukončit realizace projektu dříve. Tento podpůrný materiál shrnuje metodické podmínky a administrativní úkony podání žádosti o dřívější ukončení projektu. Praktický postup pro podání žádost o […]

Číst více

Šablony OP JAK – postup vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF v závěrečných zprávách o realizaci

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kteří ve svých projektech realizují šablony Vzdělávání pracovníků a/nebo Spolupráce pracovníků a vykazují indikátor 600 000. Tento postup vznikl pro náhradní vykázání ESF indikátorů v závěrečných zprávách o realizaci v […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Realizujeme aktivitu Školní psycholog/Školní speciální pedagog na základní […]

Číst více

Metodický výklad pro zjednodušené projekty k vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF

Řídicí orgán OP JAK vydává Metodický výklad zpřesňující postup vykazování indikátoru 600 000, který je popsaný v kapitole 7.8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů – verze 1, v případě nefunkčnosti IS ESF. Postup uvedený v tomto metodickém výkladu se uplatní i pro již probíhající projekty výzev 02­_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za březen 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a […]

Číst více

Šablony pro neformální vzdělávání – semináře pro žadatele a příjemce

ŘO OP JAK v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání připravil sérii seminářů pro žadatele a poté příjemce finanční podpory v této výzvě. Na úvodním semináři dne 2. 4. 2024 budou zájemcům představeny základní parametry výzvy a aktivity. Následně o dva dny později proběhnou dva semináře pro žadatele. Dopolední seminář je určen pro žadatele […]

Číst více

Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám. Aktualizace byla provedena v souvislosti  s doporučením MPSV k posuzování kvalifikačních předpokladů sociálního pedagoga, kdy je možné uznat i kvalifikaci, pokud […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.  Otázka za únor 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci Uživatelské příručky ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony) verze 1.3, která je dostupná ZDE.

Číst více

Šablony a komerční nabídky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit v souvislosti s množícími se informacemi soukromých společností/agentur o možnosti financovat jimi nabízené aktivity v rámci šablon OP JAK, zejména šablon vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání, že tyto komerční nabídky nejsou ze strany OP JAK konzultovány a způsobilost financování ze šablon není předem posuzována. Komerční nabídky nemají nic společného s aktivitami MŠMT. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablony – výstupní evaluační dotazníky zpřístupněny

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že pro končící projekty jsou zpřístupněny výstupní evaluační dotazníky a dotazníky k evidenci podpořenosti. Dotazníky jsou přístupné na adrese ZDE a jejich vyplnění je povinnost daná rozhodnutím o poskytnutí dotace. Jako unikátní […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za listopad 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Šablony pro SŠ a VOŠ – zveřejnění nahrávky ze semináře pro příjemce 26. 9. 2023

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro příjemce ve výzvě 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, který se uskutečnil 26. září 2023. Seminář v části k aktivitám výzvy reflektuje nejčastější dotazy příjemců a zároveň dosavadní zkušenosti s realizací šablon v této výzvě.  Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  

Číst více