Šablony OP JAK – postup vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF v závěrečných zprávách o realizaci

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kteří ve svých projektech realizují šablony Vzdělávání pracovníků a/nebo Spolupráce pracovníků a vykazují indikátor 600 000. Tento postup vznikl pro náhradní vykázání ESF indikátorů v závěrečných zprávách o realizaci v době nefunkčního informačního systému ESF pro období 2021+.

Postup pro vykazování indikátoru 600 000 byl zveřejněn ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ I ZDE a Šablony pro SŠ a VOŠ ZDE

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.