Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.  Otázka za únor 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Výběrové řízení na hodnotitele se zaměřením na stavebnictví – prodloužení

ŘO OP JAK upozorňuje potenciální zájemce o pozici hodnotitele se zaměřením na stavebnictví, že termín pro registraci do Databáze hodnotitelů je prodloužen do 29. 2. 2024. Více informací k výběrovému řízení naleznete v sekci Kariéra.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů / žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 1. 2. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Kalkulačky mobilit pro realizaci, která je přílohou Zpráv o realizaci projektů výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Kalkulačka slouží k vyčíslení jednotkových nákladů u realizovaných mobilit a k výpočtu dosažených hodnot indikátorů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty ZDE.

Číst více

Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I (verze 3)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I (verze 3), a to s účinností od 21. 2. 2024. Metodický dopis upravuje pravidla v aktivitě č. 5 Asistence, které zohledňují rozpracování strategických projektových záměrů pro podání žádostí […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 31. 1. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_015 (Výzkumné infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 14. 2. 2024. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Seznam obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování (verze 4)

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 14. 2. 2024 verzi 4 Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování. K aktualizaci dokumentu dochází zpravidla jednou ročně. Účinnost dokumentu pro žadatele je uvedena v úvodu dokumentu. Pro příjemce je účinná vždy poslední verze dokumentu. Dokument je k dispozici ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 9. 2. 2024.  Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 23. 1. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci Uživatelské příručky ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony) verze 1.3, která je dostupná ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 22. 1. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

OP JAK pro bezpečnost vysokých škol

Praha, 1. února 2024 – Operační program Jan Amos Komenský nově umožní školám použít prostředky z evropských fondů i na pořízení či zavádění prvků zvyšujících ochranu před teroristickými či násilnými útoky. Již vyhlášená vysokoškolská výzva ERDF – kvalita (součást tzv. Trojvýzvy) byla navýšena o dalších 200 milionů korun, aby umožnila vysokým školám reagovat na tragické události […]

Číst více

Změna výzev ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, a to ze 4. 4. 2024 na 31. 5. 2024 do 14:00. Dále u […]

Číst více

Šablony a komerční nabídky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit v souvislosti s množícími se informacemi soukromých společností/agentur o možnosti financovat jimi nabízené aktivity v rámci šablon OP JAK, zejména šablon vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání, že tyto komerční nabídky nejsou ze strany OP JAK konzultovány a způsobilost financování ze šablon není předem posuzována. Komerční nabídky nemají nic společného s aktivitami MŠMT. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablony – výstupní evaluační dotazníky zpřístupněny

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že pro končící projekty jsou zpřístupněny výstupní evaluační dotazníky a dotazníky k evidenci podpořenosti. Dotazníky jsou přístupné na adrese ZDE a jejich vyplnění je povinnost daná rozhodnutím o poskytnutí dotace. Jako unikátní […]

Číst více

Výběrové řízení na hodnotitele P1 OP JAK se zaměřením na humanitní vědy

ŘO OP JAK upozorňuje potenciální zájemce o pozici hodnotitele P1 OP JAK se zaměřením na humanitní vědy, že uzávěrka pro registraci do Databáze hodnotitelů je 31. 1. 2024. Více informací o VŘ ZDE.

Číst více

Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP pro výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Teaming-CZ I. Aktualizovaný dokument, který obsahuje také přehled provedených změn, naleznete na záložce Dokumenty v sekci Pravidla pro žadatele a příjemce. Dále byly u výzvy Teaming-CZ I zveřejněny vzory příloh zpráv o realizaci projektů / […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné e-infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_016 (Výzkumné e-infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, která se konala dne 12. 12. 2023. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Šablony – záznam ze semináře k výstupům aktivit ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro příjemce dotace výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I, který se uskutečnil dne 18. ledna 2024. Seminář byl zaměřen především na realizace aktivit a dokládání výstupů, dále na vykazování indikátorů a specifických datových položek, závěrem se dotkl změn aktivit a ukončování projektů. Záznam ze semináře je […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Výzva č. 02_23_025 – Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK zveřejnil dne 19. ledna 2024 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti, verze 2. SPŽP verze 2 jsou účinná od 19. 1. 2024 a jejich znění naleznete ZDE.

Číst více

Dokument „Základní principy kontroly dotací financovaných formou zjednodušených metod vykazování ze strany finančních úřadů v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně“

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce o zveřejnění dokumentu vypracovaného Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ). GFŘ tento dokument poskytlo Řídicím orgánům s cílem informovat příjemce o postupu finančních úřadů při kontrole dotací, které využívají formy zjednodušených metod vykazování. Postupy finančních úřadů jsou plně v souladu s materiály a informacemi poskytovanými ŘO OP JAK. Dokument je k dispozici ZDE.

Číst více