Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za březen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 9. 3. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci uživatelské příručky pro práci v IS KP21+:  Uživatelská příručka ISKP21+ Žádost o podporu ZP (šablony) ve verzi 1.2. Všechny dosud zveřejnění příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty – Uživatelské příručky pro práci s IS KP21+.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Vzdělávání

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_005 (Individuální projekty systémové – Vzdělávání) aktivita č. 4, v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 1. 3. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou […]

Číst více

Aktualizovaný Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14.3.2023  zveřejňuje aktualizovaný dokument  Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Aktualizovaný dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, obsahuje nově  tipy a náměty pro realizaci aktivit na téma Wellbeing […]

Číst více

Aktualizovaný Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14.3.2023  zveřejňuje aktualizovaný dokument  Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Aktualizovaný dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, obsahuje nově  tipy a náměty pro realizaci aktivit na téma Wellbeing […]

Číst více

Vzdělávací videa k MS21+

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele a příjemce o zveřejnění vzdělávacích videí k MS21+, které vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato videa jsou nyní dostupná také na našich stránkách ZDE, případně na YouTube kanálu DotaceEU.CZ.

Číst více

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace je určená žadatelům, kteří plánují podat / podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 12. 4. 2023. Řídicí orgán OP JAK připravuje i pro letošní rok výzvu Teaming CZ II pro zajištění komplementárního financování investičních výdajů úspěšných projektů v programu Teaming for Excellence. Financování bude […]

Číst více

Dotazník pro žadatele v programu Horizon Europe MSCA COFUND

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen OP JAK) zveřejňuje dotazník pro žadatele, kteří podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND 01-01 s uzávěrkou dne 9. 2. 2023. ŘO OP JAK připravuje výzvu pro podporu projektů, jež ve výzvě programu Horizont Evropa MSCA COFUND obdrží ocenění Seal Of Excellence. Dovolujeme si […]

Číst více

Aktualizace Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK. V dokumentu byly provedeny pouze formální úpravy, např. sladění terminologie s aktuálním vzorem právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, aktualizace Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) či upřesnění názvu Žádosti o schválení pronájmu. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 2, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 16. 2. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 16. 2. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Vzor přílohy ZoR Prokázání vlastnické struktury pro projekty výzvy 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci Prokázání vlastnické struktury u výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE.

Číst více

Vzor přílohy ZoR Prokázání vlastnické struktury pro projekty výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci Prokázání vlastnické struktury u výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za ÚNOR 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 24. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I, která je zaměřena na podporu upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných e-infrastruktur. Do výzvy se mohou zapojit velké výzkumné e-infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Datum uzávěrky příjmu projektových žádostí […]

Číst více
ilustrační obrázek

Registrace do IS KP21+ brzy jen pomocí Identity občana (aktualizace)

Řídicí orgán OP JAK upozorňuje na blížící se zásadní změnu v registraci všech nových uživatelů a následně také v přihlašování všech ostatních uživatelů do IS KP21+. Brzy bude možné se do systému IS KP21+ registrovat pouze prostřednictvím Identity občana (konkrétní datum bude upřesněno).

Číst více

OČIMA ŽADATELE: PROJEKTŮ MOBILIT JSME JIŽ NĚKOLIK ÚSPĚŠNĚ REALIZOVALI!

Praha, 22. února 2023 – Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky byl jedním z prvních žadatelů s vydaným právním aktem ve výzvě MSCA Fellowships CZ, ale v oblasti projektů v Marie Skłodowska-Curie Actions a souvisejícím financování z evropských fondů prostřednictvím MŠMT není žádným nováčkem. O projektu podaném v rámci OP JAK i zkušenosti z předešlých […]

Číst více

Aktualizace Kalkulačky mobilit pro realizaci projektů výzvy MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění aktualizované Kalkulačky mobilit pro realizaci projektů výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Kalkulačku mobilit naleznete na záložce Dokumenty Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ – OP JAK.

Číst více

Aktualizace výzvy Teaming CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění verze 2 výzvy č. 02_22_001 Teaming CZ I. Změnou výzvy je prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí ve druhém kole do 30. 9. 2023.

Číst více

3,9 miliardy korun na klíčové vybavení velkých výzkumných infrastruktur!

Praha, 20. února 2023 – Velké výzkumné infrastruktury jsou součástí inovativní a inteligentní transformace České republiky na národní i nadnárodní úrovni. Jejich přínos v době nedávné pandemie i stávající energetické krize poukazuje na rostoucí význam připravenosti špičkové vědy, výzkumných infrastruktur a komplexní nadnárodní spolupráce na současné i budoucí globální výzvy. Členské státy EU to potvrdily Brněnskou […]

Číst více

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, která je zaměřena na podporu upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur. Do výzvy se mohou zapojit velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Datum uzávěrky příjmu projektových žádostí je […]

Číst více

Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor+ I. Aktualizovaný dokument včetně přehledu provedených změn, spočívajících zejména v uvedení aktivity č. 4 Mapování, analýzy a evaluace do souladu s Metodikou pro zpracování evaluací v SA+I RIS3 aparátu a v upřesnění postupů […]

Číst více