Zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, do které byly pro zvýšení uživatelského komfortu přidány filtry do jednotlivých sloupců. Tabulku naleznete u výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na záložce Dokumenty v části Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů.