Kalkulačka šablon ZoR pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 9.12. 2022  zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Kalkulačka šablon ZoR je připravena pro přehled vykazovaných aktivit do jednotlivých zpráv o realizaci, dále slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách, k přehledu individuálních konzultací kariérového poradce, k přehledu a popisu akcí koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a k seznamu podpořených pracovníků pro indikátor 525 102. Kalkulačku šablon ZoR najdete v části Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE. Pro bližší informace a práci s Kalkulačkou šablon ZoR je pro Vás připraven návodný videotutoriál, který Vás informuje o všech listech kalkulačky, vysvětluje metodu produktivních hodin a na příkladech školního asistenta ukazuje i zaznamenávání produktivních hodin do kalkulačky. Videotutoriál najdete ZDE.