Přidány další semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I

V souvislosti s nastavením začátku projektů v šablonách středních a vyšších odborných škol, vč. domovů mládeže a internátů, v lednu a únoru 2023 (přes 400 projektů) a v září 2023 (přes 100 projektů) Řídicí orgán OP JAK nabízí další termíny seminářů pro příjemce v této výzvě.

Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů.

Semináře jsou zveřejněny na webu OP JAK v sekci Akce a semináře.