Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – říjen 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka č. 1 za Říjen 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I

Chtěli bychom požádat o změnu aktivit. Máme navolenou personální šablonu 1.II/3 Školní psycholog ZŠ, ale bohužel se nám nepodařilo žádného psychologa zaměstnat. Využili bychom místo něj šablonu 1.II/1 Školní asistent ZŠ, ale ve změnové kalkulačce šablon není taková změna možná. Můžete vysvětlit, z jakého důvodu?

Odpověď

Jedním z cílů výzvy je pilotáž a ověření nového modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách. Z tohoto důvodu jsou na tyto dvě personální šablony alokovány finanční prostředky odděleně od ostatních šablon. Šablonu 1.II/3 Školní psycholog ZŠ je možné prostřednictvím žádosti o změnu vyměnit pouze za šablonu 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ a naopak.

Dovolujeme si také upozornit na případ, kdy škola zaměstná školního psychologa/školního speciálního pedagoga později, než bylo plánováno v žádosti o podporu. Tyto dvě podpůrné pedagogické pozice mají maximální výši měsíčního úvazku stanovenou institucionalizací podpůrných pedagogických pozic. Tento stanovený úvazek je v každém měsíci nepřekročitelný. Původně naplánovaný úvazek je možné těmto pozicím navýšit (za účelem vyčerpání veškerých alokovaných produktivních hodin) pouze do maximální výše dané modelem institucionalizace.

Otázka č. 1 za Říjen 2022 pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I

Může pedagog školy do aktivity 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ vykázat lyžařský nebo vodácký kurz?

Odpověď

V této šabloně je nezbytné zvolit vzdělávací kurz s ohledem na témata uvedená v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kapitola 4.1. Účast pedagoga na lyžařském nebo vodáckém kurzu lze akceptovat pouze u SŠ a VOŠ sportovního zaměření, pro které je relevantní téma „odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělání v konzervatoři“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince