Podávání žádostí o podporu – výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I

V souvislosti s prodloužením výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I do 31. ledna 2023 a tím i možnosti podat žádost o podporu pro nově vzniklé školy a školská zařízení v září/říjnu 2022, které mají vykázané žáky a studenty ve statistických výkazech k 30. 9./31. 10. 2022, si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na následující skutečnosti:

  • Prostřednictvím webových stránek OP JAK je možné zhlédnout záznam semináře pro žadatele finanční podpory, který seznamuje se základním nastavením výzvy, se šablonami a indikátory a povinnými náležitostmi žádosti o podporu pro její úspěšné podání. Záznam je dostupný na odkazu ZDE. U příslušného záznamu je také k dispozici ke stažení prezentace k semináři.
  • Pro přípravu elektronické žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+ byla připravena uživatelská příručka, která je nejen zaměřena na technicky správný postup v aplikaci, ale také poskytuje metodickou podporu při vyplňování jednotlivých záložek projektu. Při přípravě žádosti je doporučeno postupovat v souladu s pokyny v této uživatelské příručce dostupné na odkazu ZDE.
  • Na základě zkušeností z hodnocení dosud podaných žádostí o podporu byl zpracován dokument s nejčastějšími chybami v žádostech, se kterým je možné seznámit se na odkazu ZDE.
  • Pro nadcházející období jsou plánovány dva distanční semináře pro příjemce dotace, které se konají 14. 12. 2022 a 18. 1. 2023. K přihlášení je možné využít odkaz ZDE.