Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – říjen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za říjen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I

Chtěli bychom si ujasnit možnost sčítat různě dlouhé vzdělávací akce. Nejsme si jistí, zda se seminář v délce 18 hodin a kurz v délce 6 hodin považuje za 3 jednotky aktivity. Dalším příkladem je vzdělávání v délce 6 hodin + 6 hodin + 4 hodiny. Jedná se o jednu nebo dvě jednotky aktivity?

Odpověď

Definice výstupu aktivity Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je formulována jako „Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin“. Dále ve specifikaci šablony je uvedeno, že „Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání“. Příklad využití šablony – varianta b) popisuje možnosti sčítat různé formy vzdělávání. Například mentoring a seminář.

Otázka sčítání jednotlivých vzdělávacích akcí vychází z výše uvedených definic. Každé osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání je nezbytné považovat za dokument, ze kterého není možné oddělit menší části, aby se staly součástí jiného osvědčení.

Ze dvou osvědčení na 18 hodin vzdělávání (jedno samostatné osvědčení) a 6 hodin vzdělávání (druhé samostatné osvědčení) je způsobilým výstupem projektu osvědčení na 18 hodin, které představuje dvě jednotky aktivity. Pro způsobilost další jednotky aktivity je nezbytné k osvědčení na 6 hodin získat jakékoliv jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo min. 2 hodiny vzdělávání. Pokud však trvalo více než 2 hodiny, zbývající hodiny vzdělávání NELZE VYKÁZAT jako základ pro další jednotku aktivity.

Ze třech osvědčení na 6 a 6 a 4 hodiny vzdělávání je možné uznat jednu jednotku aktivity, která bude tvořena dvěma z těchto osvědčení. Ke třetímu osvědčení je opět nezbytné získat jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo méně než 8 hodin, aby mohla být uznána další jedna jednotka aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.