Ilustrační obrázek

Šablony – nejčastější chyby v dosud podaných žádostech o podporu

V průběhu měsíců července a srpna 2022 analyzoval Řídicí orgán OP JAK nedostatky zjištěné v procesu schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 900 žádostí o podporu. Informace k nejčastějším chybám v žádostech o podporu najdete v dokumentu zveřejněném ve výzvě 02_22_002 v části Dokumenty (Ostatní dokumenty – k výzvě/žádosti o podporu) ZDE a ve výzvě 02_022_003 v části Dokumenty (Ostatní dokumenty – k výzvě/žádosti o podporu) ZDE.