Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za leden 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské kurzy, plavecké kurzy, lezecké kurzy, vodácké kurzy či jiné sportovní aktivity. Do jaké formy a tématu je možné je zařadit? Domníváme se, že takové kurzy spadají pod formu zážitková pedagogika. Z vypsaných témat se nám zdá nejvhodnější přírodovědné a technické vzdělávání nebo well-being a psychohygiena. Náplní takových aktivit by kromě sportování bylo také např. seznámení se s typem lyží, správnými vosky, vázáním jako téma přírodovědného a technického vzdělávání nebo např. záchrana a první pomoc, prevence utonutí apod. jako téma well-being a psychohygiena.

Odpověď

Do šablony Inovativní vzdělávání není možné vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky zájmového vzdělávání. Aktivita má ve své specifikaci v příloze č. 2 výzvy přesně dané formy realizace. Zážitková pedagogika je definována odlišně od sportovních aktivit: Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. Je možné sportovní aktivity ale využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle, tzn. např. vodácký kurz s biologickým/ekologickým zaměřením, kde cílem bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata. Dalším důvodem je, že pro výše uvedené typy sportovních aktivit není v příloze č. 2 výzvy, kap. 4.1 zaměřeno žádné z témat.

Otázka za leden 2023 pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I

Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské kurzy, plavecké kurzy, lezecké kurzy, vodácké kurzy či jiné sportovní aktivity. Do jaké formy a tématu je možné je zařadit? Domníváme se, že takové kurzy spadají pod formu zážitková pedagogika. Z vypsaných témat se nám zdá nejvhodnější přírodovědné a technické vzdělávání nebo well-being a psychohygiena. Náplní takových aktivit by kromě sportování bylo také např. seznámení se s typem lyží, správnými vosky, vázáním jako téma přírodovědného a technického vzdělávání nebo např. záchrana a první pomoc, prevence utonutí apod. jako téma well-being a psychohygiena.

Odpověď

Do šablony Inovativní vzdělávání je možné vykazovat aktivity, které jsou zaměřeny na sport či sportovní aktivity pouze u středních škol a vyšších odborných škol sportovního zaměření. Z forem realizace daných specifikací šablony je možné využít např. tandemovou výuku, aktivizující metody nebo projektovou výuku mimo školu. Zážitková pedagogika je definována odlišně od sportovních aktivit: Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev.

V případě sportovně zaměřených škol lze sportovní aktivity pro žáky a studenty zařadit pod téma Odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

U ostatních subjektů není možné do šablony Inovativní vzdělávání vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky.

Sportovní aktivity je možné využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle. Příkladem může být vodácký kurz pořádaný science centrem s biologickým/ekologickým zaměřením, nabízející více než jen techniku splavení řeky, tzn., že cílem takového kurzu bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.