Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za leden 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I

Je potřeba ve druhé zprávě o realizaci učinit nějaký záznam do specifických datových položek personálních šablon v IS KP21+, když nedošlo k žádné personální změně? Od začátku realizace projektu zaměstnáváme toho samého školního asistenta na úvazek 0,5.

Odpověď

Pokud při realizaci personální šablony nedojde ve druhém nebo třetím sledovaném období k žádné změně, tj. nezmění se pracovník, druh pracovního poměru a výše úvazku, pak se nezmění ani údaje v polích „cena/sazba“ a „číslo“. Přesto je nezbytné na záložku „Specifické datové položky“ v IS KP21+ vstoupit a údaje i beze změny uložit, aby uvedené záznamy byly aktuální za dané sledované období.

Uživatelskou příručku pro práci v IS KP21+ naleznete ZDE.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.