Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka č. 1 za březen 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro
SŠ a VOŠ I

Rádi bychom se zeptali na vyplňování tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání ve druhém sledovaném období. Pokračuje se ve vyplňování tabulky doložené do 1. zprávy o realizaci nebo se dokládá nová tabulka jen s podporami za 2. sledované období?

Odpověď

Tabulka Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, kam se zaznamenávají pracovníci podpoření v šablonách Vzdělávání pracovníků a Spolupráce pracovníků, se vyplňuje a dokládá za každé sledované období zvlášť. V hlavičce formuláře je k identifikaci sledovaného období určeno pole „Zpráva o realizaci č.“. Pokud nebyly výše uvedené šablony realizovány ve všech sledovaných období, tabulka se doloží pouze za ta sledovaná období, ve kterých vzdělávání a/nebo spolupráce proběhly.

Otázka č. 2 za březen 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro
SŠ a VOŠ I

Jak postupovat v případě, že jsme zapomněli v první zprávě o realizaci vykázat personální šablonu? Když ji vyplníme do Kalkulačky šablon ZoR, vidíme, že nesouhlasí počty jednotek a částky za jednotlivé zprávy o realizaci s částkami žádosti o platbu v IS KP21+.

Odpověď

Personální šablonu je možné vykázat ve druhém nebo třetím sledovaném období zpětně i za první sledované období. Produktivní hodiny pracovníka vyplňte skutečně od měsíce zahájení práce pro projekt, i když spadá do prvního sledovaného období.

V tom případě však opravdu dojde k nesouladu částek zobrazených na listu Souhrn v poli „ZoR č. 1“, sloupec „celkem“ oproti verzi Kalkulačky šablon ZoR doložené v první zprávě o realizaci a také na listech MŠ/ZŠ. Tento stav bude ze strany ŘO akceptován. Příjemce při vyplňování údajů ve druhé zprávě o realizaci v IS KP21+ uvede na záložku „Aktivity“ celkový součet jednotek (= produktivních hodin) za první a druhé sledované období.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.