Konzultační linka pro šablony OP

Kontakt:

email: dotazyZP@msmt.cz

tel.: (+420) 234 814 777

Pracovní doba: pracovní dny 9:00 – 15:00 hodin

Konzultační linka poskytuje informace a podporu v oblasti šablon OP VVV a šablon OP JAK:

  • žadatelům při přípravě a předložení žádosti o podporu v OP JAK (např. registrace do systému IS KP21+, vyplnění obrazovek žádosti, vyplnění povinných příloh, volba aktivit, bližší výklad aktivit / podmínky realizace aktivit, …)
  • příjemcům ve fázi realizace projektu v OP VVV a OP JAK (např. předběžné posouzení kvalifikace pracovníků v personálních šablonách, náležitosti pracovněprávních dokumentů, vyplnění povinných příloh zpráv o realizaci, změnová řízení, evidence podpořených osob v systému IS ESF 2021+, příklady správné praxe realizace aktivit, …)
  • příjemcům při ukončování projektu v OP VVV a OP JAK (např. vratky nevyužitých prostředků, finanční vypořádání dotace, uchování dokumentů, …)

Pracovníci konzultační linky sami aktivně oslovují příjemce zjednodušených projektů v případě blížícího se termínu podání zprávy o realizaci. Dále informují příjemce o zpřístupnění výstupních dotazníků, případně o nutnosti provést vratku finančních prostředků a podat finanční vypořádání dotace.

Upozornění:

Pracovníci konzultační linky pro šablony OP nemohou jakýmkoli způsobem vstupovat do projektů škol a školských zařízení, tedy editovat obrazovky žádosti o podporu, zprávy o realizaci a ani vyplnit karty účastníků v systému IS ESF 2021+.

V případě technických obtíží je třeba se obrátit na technickou podporu pro daný informační systém.

IS KP14+ a IS ESF 2014+: interní depeší z projektu v IS KP 14+ na adresu technické podpory.

IS KP21+:  e-mailem na podpora_ms21@ms21.mssf.cz či telefonicky na +420 800 203 207 v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin.