Ilustrační obrázek

Záznamy ze seminářů k šablonám OP JAK jsou k dispozici!

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznamy ze seminářů pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a z výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Záznam ze semináře pro mateřské a základní školy je ke shlédnutí ZDE.

Záznam ze semináře pro střední školy a vyšší odborné školy je ke shlédnutí ZDE.

Záznam ze semináře pro domovy mládeže a internáty je ke shlédnutí ZDE.

Záznam ze semináře pro poradny je ke shlédnutí ZDE.