Šablony a komerční nabídky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit v souvislosti s množícími se informacemi soukromých společností/agentur o možnosti financovat jimi nabízené aktivity v rámci šablon OP JAK, zejména šablon vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání, že tyto komerční nabídky nejsou ze strany OP JAK konzultovány a způsobilost financování ze šablon není předem posuzována. Komerční nabídky nemají nic společného s aktivitami MŠMT.

Řídicí orgán proto doporučuje při volbě témat vzdělávání věnovat zvýšenou pozornost nejen popisu jednotlivých šablon v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, ale také vypsaným tématům v kapitole 4.1. tamtéž. Při nerespektování podmínek výzvy se příjemce dotace vystavuje možnému riziku neschválení předložených výstupů šablony.

K tématům, která nejsou výzvou šablon podporována, byla již v červenci 2023 zveřejněna aktualita dostupná na odkazu ZDE.