OČIMA ŽADATELE: Zpracovat a podat projektovou žádost do šablon je relativně jednoduché

Praha, 8. listopadu 2022 – Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace (SŠ TEGA Blansko) se řadí mezi jedny z prvních z dosavadních 240 úspěšných žadatelů v šablonách OP JAK pro SŠ a VOŠ. Co je záměrem projektu a jaké šablony si škola zvolila pro zlepšování výsledků žáků, snižování nerovností a profesní podporu pracovníků ve vzdělávání objasňuje ředitel Pavel Dvořáček.

SŠ TEGA Blansko předložila do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I projektovou žádost ve výši 1 448 885 Kč na dobu 34 měsíců. Co Vás přivedlo k myšlence žádost podat a co přesně je záměrem projektu?

Do šablon se zapojujeme již od doby, kdy byly poprvé vyhlášeny, například tzv. DUMy jsme zpracovávali již v roce 2013. V posledních šesti letech v roce 2016, 2019 a 2022. Neumím si představit, že bychom neusilovali o finance, které jsou určeny na to nejdůležitější ve školství – vzdělávání a růst úrovně pedagogů a podpůrné profese jako je školní psycholog a kariérový poradce. Navíc zpracovat a podat projektovou žádost do šablon je relativně jednoduché v porovnání s ostatními výzvami. Proto jsme podali žádost co nejdříve, abychom mohli s realizací aktivit začít již 1. září.

Záměrem projektu je především umožnit těm zaměstnancům školy, kteří o to stojí (a je jich naštěstí většina), vzdělávat se v oblastech, kde cítí, že je to třeba. Žáci, kteří nyní přicházejí do střední školy, jsou jiní než ti, kteří přicházeli před pěti, deseti roky. A našim cílem je umět s nimi pracovat, umět je podporovat a snažit se pomáhat jim v jejich rozvoji. A také mít finance na školního psychologa a na kariérového poradce na další tři roky je velmi lákavé!

Pro podporu žáků volíte šablony školního psychologa a kariérového poradce, což rodiče určitě vítají. Přibližte nám, jak to aplikovat do praxe? Vnímají to žáci jako jistý bonus v rámci školního prostředí?

Školní psycholog pracuje v naší škole již dlouhé roky. Když byly finance ze šablon, byl jeho úvazek větší, když jsme jej museli financovat z vlastních zdrojů, byl úvazek menší. V posledních letech přišla i finanční podpora od zřizovatele. V době covidové a postcovidové jsme rádi, že je psycholog ve škole častěji. V praxi je to jednoduché – žáci si již zvykli na to, že když potřebují, mohou kdykoliv zaklepat na dveře a třeba požádat o radu nebo pomoc. Kariérovou poradkyni jsme měli i v minulých šablonách a její činnost žákům pomohla a prospěla. Jestli žáci uvedené pozice vnímají jako bonus? Nevím. Jsou na činnost těchto osobností ve škole zvyklí. A je to dobře…

V projektu si škola zvolila i šablonu pro profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ. Na co konkrétně se chcete zaměřit a v čem vidíte největší přínos?

Profesní růst pracovníků ve vzdělávání je zásadní. Na současných šablonách je výborné to, že se mohou vzdělávat i nepedagogičtí pracovníci, což v předchozích projektech možné nebylo. Většina mých kolegyň a kolegů nepedagogů této možnosti chce využít a do projektu se iniciativně přihlásila – toho si velmi vážím. Také to, že vzdělávací akce nemusí mít akreditaci MŠMT, velmi rozšiřuje naše možnosti. Jsme školou odbornou, velká část našich pedagogů se věnuje odborným předmětům a najít seminář akreditovaný MŠMT, odborně zaměřený, je téměř nemožné. Tak očekávám, že bude možné ze šablon uhradit i semináře a vzdělávací akce pro naše odborníky. Plánujeme i několik společných vzdělávacích akcí pro skupiny pedagogů, těšíme se na ně.

Jakou radu máte pro ty, kteří o podání projektové žádosti uvažují?

Rada je jednoduchá. Pokud nemáte nějakého zkušeného projektového manažera, vytipujte ve svém kolektivu někoho, kdo chce na sobě pracovat, rozvíjet se, zkusit něco nového a dejte mu příležitost. Pomozte se sepsáním projektové žádosti, motivujte svoje kolegyně a kolegy ke vzdělávání a dalším aktivitám a žádost napište a podejte. Nám se osvědčila dobrovolnost, zájem převyšoval projektové možnosti. Získáte hodně peněz, které umožní podpořit zaměstnance a tím i žáky ve své snaze dosáhnout svých cílů!

Děkujeme panu řediteli P. Dvořáčkovi za rozhovor, který nám věnoval. Budeme se těšit na další zajímavé informace z realizace projektu „SŠ TEGA Blansko Šablony 2022“, které Vám opět rádi zprostředkujeme.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

FOTO: Archiv školy