Spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že byl spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity pro programové období 2021–2027 na webu DotaceEU.cz. V nástroji je nově možné vytvořit grafiku pro stálou pamětní desku, dočasný billboard či plakát pro splnění povinné publicity projektu financovaného z OP JAK či dalších operačních programů.

V případě, že má příjemce problém s Generátorem nástrojů povinné publicity 2021–2027 v rámci splnění pravidel povinné publicity, může se obrátit na e-mail: opjak@msmt.cz.