Ilustrační obrázek

Prezentace k šablonám OP JAK jsou k dispozici!

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje prezentace. V prezentacích jsou přehledným způsobem řazeny základní informace k výzvě, informace k šablonám, indikátorům a k žádostem o podporu.

Prezentaci pro mateřské a základní školy, školní družiny, školní kluby, střediska volného času, základní umělecké školy a poradny s názvem Seminář_Šablony pro MŠ a ZŠ najdete ZDE.

Prezentaci speciálně připravenou pro pedagogicko-psychologické poradny s názvem Seminář_Šablony pro poradny najdete ZDE.

Prezentaci pro střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty najdete ZDE.

Prezentaci speciálně připravenou pro domovy mládeže a internáty najdete ZDE.