Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za listopad 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I

V případě šablony Inovativní vzdělávání je v příloze výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad ve výstupech dokládaných do zprávy o realizaci uvedeno, že se tabulka Evidence 32 hodin dokládá jako sken. To v praxi znamená vytisknutí všech listů excelového souboru a jejich naskenování. Je to opravdu nezbytné nebo je možné doložit do příloh ZoR tuto evidenci jako excelový soubor?

Odpověď

Soubor Evidence 32 hodin je možné doložit jak ve skenu, tak v podobě excelového (xls) souboru. Řídicí orgán s daty obsaženými v tabulce Evidence 32 hodin pracuje v oblasti evaluací, data se dále analyzují, z tohoto důvodu je preferováno doložení výstupu v podobě excelového souboru. V návaznosti na potřebu analyzování dat jsou zároveň příjemci, kteří v rámci zpráv o realizaci doloží skeny Evidence 32 hodin, ve výzvě k dopracování vyzváni k doložení také xls souboru.

To samé platí i pro tabulku Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, která slouží pro zaznamenávání vzdělávaných osob ze šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a Spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.