Ilustrační obrázek

Kvalifikace speciálního pedagoga v šablonách

Na základě zkušeností s prokazováním splněné kvalifikace speciálního pedagoga v předchozích šablonách a nově na základě dotazů škol i poraden si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na nutnost splnění kvalifikačních předpokladů školního speciálního pedagoga pro projekt a uvést několik nejčastějších příkladů z praxe.

Praktické informace ke kvalifikaci školního speciálního pedagoga najdete v dokumentu zveřejněném ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v části Dokumenty (Ostatní dokumenty – k realizaci projektů) ZDE a ve výzvě 02_022_003 Šablony pro SŠ a VOŠ v části Dokumenty (Ostatní dokumenty – k realizaci projektů) ZDE.“