Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 11. 04. 2024

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2024

Celková alokace

2 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2024

Celková alokace

12 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2024

Aktuality

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 6. 2. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

OP JAK: DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2024

Praha, 23. února 2024 – Přes 8 tisíc podpořených projektů za 24 miliard korun a 9 nových výzev pro výzkum a vzdělávání pro rok 2024. Včerejší páté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) představilo výsledky dosavadní implementace OP JAK a dotační příležitosti programu pro tento rok za účasti zástupců Evropské […]

Číst více

Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.  Otázka za únor 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Výběrové řízení na hodnotitele se zaměřením na stavebnictví – prodloužení

22. 2. 2024 |

ŘO OP JAK upozorňuje potenciální zájemce o pozici hodnotitele se zaměřením na stavebnictví, že termín pro registraci do Databáze hodnotitelů je prodloužen do 29. 2. 2024. Více informací k výběrovému řízení naleznete v sekci Kariéra.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů / žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více