Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 30. 09. 2023

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 25. 10. 2023

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Podpořené žádosti 69 %

Datum uzávěrky: 27. 11. 2023

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Podpořené žádosti 71 %

Datum uzávěrky: 30. 11. 2023

Aktuality

Z VÉČEK DO JAKA – Výroční konference OP VVV a OP JAK

Praha, 25. září 2023 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), uspořádalo ve středu 20. září v Praze Výroční konferenci OP VVV a OP JAK. Konferencí o inspirativních projektech a proměně vzdělávání a výzkumu za podpory […]

Číst více

Změna kofinancování budoucích projektů OP JAK

22. 9. 2023 |

Vláda schválila v rámci konsolidačního balíčku novelu pravidel spolufinancování evropských fondů, kterou připravilo Ministerstvo financí. Základním principem novely je navýšení podílu kofinancování projektů z vlastních zdrojů příjemců a snížení podílu financovaného ze státního rozpočtu. Tuto oblast evropská legislativa nereguluje a nastavení podmínek je plně v gesci členského státu. Ministerstvu školství se podařilo pro většinu příjemců OP JAK vyjednat […]

Číst více

Vydání Manuálu ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Ve výzvách šablon OP JAK byl aktualizován Manuál ke kvalifikačním předpokladům, a to na základě novely zákona o pedagogických pracovnících. Manuál je podpůrnou pomůckou pro příjemce, která podrobně vysvětluje požadovanou kvalifikaci v personálních šablonách. Informace k novele zákona o pedagogických pracovnících zveřejnil Řídicí orgán OP JAK v aktualitě dne 12. 9. 2023 ZDE. Manuál ke […]

Číst více

Možnosti spolupráce oprávněných žadatelů výzvy 02_23_017 Akční plánování v území – MAP s Odborem pro sociální začleňování MMR

S ohledem na dotazy některých oprávněných žadatelů výzvy 02_23_017 Akční plánování v území – MAP Řídicí orgán OP JAK shrnuje informace k možnosti spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (OSZ MMR). MMR OSZ spolupracuje prioritně s žadateli, kteří mají na území vymezeném pro MAP obce se sociálně vyloučenými lokalitami a tyto obce mají uzavřená […]

Číst více

Šablony a novela zákona o pedagogických pracovnících

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace k novele zákona o pedagogických pracovnících jsou zveřejněny ZDE. Ve vztahu k šablonám se novela týká kvalifikace speciálního pedagoga a školního asistenta/dvojjazyčného asistenta, a to s účinností od 1. 9. […]

Číst více