Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 02. 01. 2024

Celková alokace

500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 01. 2024

Celková alokace

1 750 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 14. 02. 2024

Celková alokace

2 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 04. 04. 2024

Aktuality

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Zveřejnění 3. verze Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek

29. 11. 2023 |

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce, že byla zveřejněna Pravidla pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek (PpZKVZ), verze 3, účinná od 1. 12. 2023. Při realizaci veřejné zakázky je zadavatel povinen řídit se platnou a účinnou verzí PpZKVZ. Výběrová řízení zahájená podle předchozí verze budou dokončena podle verze účinné v době zahájení daného řízení. Za […]

Číst více

Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2023

27. 11. 2023 |

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za listopad 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Metodický výklad k dokladování uspořádaných akcí

27. 11. 2023 |

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický výklad o dokladování akcí uskutečněných prezenční, distanční a hybridní formou. Metodický výklad využijí příjemci všech individuálních projektů OP JAK, pokud specifická pravidla pro příslušnou výzvu nestanovují závaznou formu konkrétních akcí nebo jejich doložení. Zjednodušených projektů (šablon) se tento metodický výklad […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Teaming-CZ I

24. 11. 2023 |

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_001 (Teaming-CZ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 9. 11. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Ing. […]

Číst více