Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 11. 04. 2024

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2024

Celková alokace

2 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2024

Celková alokace

12 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2024

Aktuality

Aktualizace výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 1. 3. 2024 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 750 000 000 Kč na 1 300 000 000 Kč. Navýšení alokace umožní podpořit realizaci dalších kvalitních projektů. Více informací o výzvě č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ.

Číst více

Zveřejnění podkladů k výzvě č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I o zveřejnění podkladů z distančního semináře k administraci ŽoP, ZoR a ŽoZ. Všechny relevantní podklady včetně FAQ jsou k dispozici v Dokumentech dané výzvy ZDE (konkrétně v části s názvem „Seminář pro příjemce_15022024“). Záznamy ze semináře (z důvodu velikosti byl záznam semináře rozdělen do dvou částí) jsou […]

Číst více

Vzory příloh k žádosti o podporu u výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Kalkulačky mobilit – příjezdy/výjezdy (rozšířený číselník zemí), která je přílohou žádosti o podporu výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Na listu Výjezdy došlo k rozšíření číselníku zemí. Tato změna umožní zadání mobility i do země, pro kterou není přímo stanoven […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 14. 2. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_019 (Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek) v prioritě 2 OP JAK, která se konala ve dnech 7. 2. 2024 a 12. 2. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o […]

Číst více