Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

8 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 16. 01. 2023

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpořené žádosti 27 %

Datum uzávěrky: 31. 01. 2023

Celková alokace

2 200 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 03. 2023

Celková alokace

9 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podpořené žádosti 28 %

Datum uzávěrky: 28. 04. 2023

Aktuality

Aktualizace Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

1. 12. 2022 |

ŘO OP JAK upozorňuje, že dne 19. 10. 2022 vstoupil v platnost aktualizovaný Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), který nahradil stávající Rámec VaVaI (2014/C 198/01). Aktualizovaný Rámec VaVaI stanovuje pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat podnikům státní podporu na výzkumné, vývojové a inovační činnosti, a přinesl mimo jiné aktualizaci definice […]

Číst více

Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

30. 11. 2022 |

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 11. 2022  zveřejňuje Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem dokumentu, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, je inspirovat školy a školská zařízení a  poskytnout jim praktické příklady […]

Číst více

Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

30. 11. 2022 |

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 11. 2022  zveřejňuje Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Cílem dokumentu, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, je inspirovat školy a školská zařízení a  poskytnout jim praktické příklady […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_0012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů, který se uskutečnil dne 24. listopadu 2022.

Číst více

Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2022

30. 11. 2022 |

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za listopad 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více