Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 25. 10. 2023

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Podpořené žádosti 69 %

Datum uzávěrky: 27. 11. 2023

Celková alokace

100 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_028 Fázované projekty II

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 30. 11. 2023

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Podpořené žádosti 93 %

Datum uzávěrky: 30. 11. 2023

Aktuality

Zveřejnění Videotutoriálu Žádost o platbu v IS KP21+

29. 9. 2023 |

ŘO OP JAK zveřejnil na webu a YouTube kanálu Videotutoriál k zpracování žádosti o platbu v IS KP21+. Při přípravě ŽoP mohou uživatelé využít tento videotutoriál a dále se řídí uživatelskou příručkou Žádost o platbu, která je dostupná ZDE.

Číst více

Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – září 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za září 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

OČIMA ŽADATELE: Sloupenská školka cíli na péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Praha, 26. září 2023 – V rámci rozhovorů s příjemci dotací v šablonách OP JAK se tentokrát vypravíme do Sloupna, vesničky v Královéhradeckém kraji, jejíž trojtřídní mateřská škola se krom běžného vzdělávání intenzivně věnuje také vzdělávání dětí s různými formami znevýhodnění či postižení. Ředitelka MŠ Sloupno Mgr. Ilona Tauchmanová v dnešním rozhovoru pohovoří o školce i […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, který se uskutečnil dne 12. září 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace […]

Číst více

Z VÉČEK DO JAKA: Výroční konference OP VVV a OP JAK

Praha, 25. září 2023 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), uspořádalo ve středu 20. září v Praze Výroční konferenci OP VVV a OP JAK. Konferencí o inspirativních projektech a proměně vzdělávání a výzkumu za podpory […]

Číst více