Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

400 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 30. 06. 2023

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Podpořené žádosti 48 %

Datum uzávěrky: 27. 07. 2023

Celková alokace

3 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 25. 08. 2023

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 25. 08. 2023

Aktuality

Šablony pro SŠ a VOŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více

Šablony pro MŠ a ZŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_012 (Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 9. 5. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této […]

Číst více

ČERPÁNÍ OP JAK V PLNÉM PROUDU: VÍCE NEŽ 5 TISÍC SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ!

Praha, 25. května 2023 – S 15 vyhlášenými výzvami a dalšími 13 plánovanými ještě v tomto roce je OP JAK skutečně v plném proudu. Více než 5 tisíc projektů s vydanými právními akty v hodnotě přes 15,5 miliard korun to jenom potvrzuje. Spolu s touto informací byli dnes na již čtvrtém zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP […]

Číst více

Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – květen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I Zaměstnáváme na ZŠ školního psychologa od ledna 2023 […]

Číst více