Nejbližší uzávěrky výzev

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 28. 06. 2024

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 30. 08. 2024

Celková alokace

400 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 30. 08. 2024

Celková alokace

2 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 30. 08. 2024

Aktuality

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část verze 3

21. 6. 2024 |

Řídicí orgán OP JAK vydává s účinností od 21. 6. 2024 Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 3. Pro úspěšné žadatele budou tato pravidla závazná automaticky jejich připojením k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory. Příjemci s již vydaným právním aktem si o jejich připojení mohou požádat formou žádosti o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu. Dokument […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci, Žádostí o platbu u výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty ZDE.

Číst více

Dotaz měsíce k šablonám pro neformální vzdělávání – červen 2024

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za červen 2024 pro výzvu šablony pro neformální vzdělávání Je možné šablonu Inovativní vzdělávání […]

Číst více

OP JAK vyhlásil výzvu PRO-ROMA: 300 milionů na podporu vzdělávání romských dětí a mládeže

Praha, 19. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský dnes vyhlásil výzvu PRO-ROMA (PODPORA PRO/ROMSKÝCH MÍSTNÍCH AKTÉRŮ), jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání romských dětí a mládeže na území České republiky. Jde o významný krok ke snižování nerovností ve vzdělávání a spravedlivějšímu přístupu ke vzdělávání. Na projekty je vyčleněno 300 […]

Číst více

Výzva PRO-ROMA – semináře pro žadatele

ŘO OP JAK v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů) připravil semináře pro žadatele. Pro žadatele o podporu jsou připraveny dva semináře. Seminář dne 9. 7. 2024 se bude konat prezenčně v prostorách MŠMT, seminář dne 11. 7. 2024 se bude konat distančně v platformě MS Teams. Distanční seminář bude obsahově shodný s prezenčním seminářem, […]

Číst více