Nejbližší uzávěrky výzev

Alokace

9000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Vyčerpáno 0 %

Datum uzávěrky: 28. 04. 2023

Alokace

2000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Vyčerpáno 0 %

Datum uzávěrky: 30. 11. 2022

Alokace

2000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Vyčerpáno 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2023

Alokace

2200 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_005 Individuální projekty systémové – Vzdělávání

Vyčerpáno 0 %

Datum uzávěrky: 31. 03. 2023

Aktuality

Dokumentace k výzvě Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje anglickou verzi textu výzvy Špičkový výzkum a vzor studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Dokumenty jsou k dispozici v sekci ZDE.

Číst více

Ilustrační obrázek

Komentář k rozpočtu

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor přílohy k žádosti o podporu Komentář k rozpočtu. Vzor naleznete v části Dokumenty, Vzory příloh k žádosti o podporu u výzev Špičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I.

Číst více

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 2. 8. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ  na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale  z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Datum uzávěrky […]

Číst více

750 MILIONŮ Z OP JAK NA MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ

Praha, 2. srpna 2022 – Významná konference českého předsednictví v Radě EU byla zaměřena na synergie ve financování výzkumu a vývoje. Tvoří nutnou podmínku pro efektivní využívání národních i evropských zdrojů. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) tyto principy, vyzkoušené už během předešlého programového období, naplňuje.  Také proto byly projekty OP VVV zvoleny jako zářné […]

Číst více

Ilustrační obrázek

Zápis z 1. zasedání MV OP JAK

29. 7. 2022 |

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje zápis z 1. zasedání MV OP JAK, které se konalo dne 23. 6. 2022. Zápis včetně příloh je k dispozici ZDE.

Číst více