Prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje změnu výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z původního 30. listopadu 2022, 14:00 na 31. ledna 2023, 14:00.

Důvodem prodloužení termínu je umožnit předložení projektů co největšího počtu oprávněných žadatelů výzvy. V současné době čelí školy a školská zařízení navýšené agendě v podobě začleňování ukrajinských žáků do škol z důvodů dopadů války na Ukrajině a přetrvávajícím problémům v důsledku pandemie Covid-19, které se odrazily v psychických potížích žáků a zvýšených požadavcích na doučování. Výzva je jedním z účinných nástrojů, jak je možné dlouhodobé i aktuální problémy v oblasti vzdělávání řešit či využít možnosti zavedení inovativních vzdělávacích metod a prostředků do rozvoje vzdělávání.

Výzva se rovněž zaměřuje na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, která je potřebná právě pro možnost začleňování ukrajinských žáků do škol. Je tedy žádoucí, aby ve snaze zmírnit negativní následky dopadů války a pandemie Covid-19 bylo podpořeno co nejvíce subjektů škol a školských zařízení a ředitelé dostali co nejvíce prostoru pro možnost předložení žádosti o podporu.

Veškeré informace o výzvě jsou k dispozici ZDE.