Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
el. podatelna: posta@msmt.cz
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Telefon: 234 814 303
E-mail: gdpr@msmt.cz

Souhrnné informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webu MŠMT.

Kontaktní formulář:

Webové formuláře zveřejněné na opjak.cz nejsou určeny pro poskytování osobních údajů. Pro informace vyžadující identifikaci subjektu údajů, prosím, kontaktujte projektového administrátora/ manažera projektu prostřednictvím systému MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/). Je-li do formuláře osobní údaj zadán (např. v e-mailové adrese), zpracovává jej ministerstvo následovně.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje vyplněné do webového formuláře (e-mailová adresa) jsou zpracovávány za účelem komunikace s tazatelem.

Semináře:

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje účastníků seminářů jsou zpracovávány za účelem evidence účastníků a prokázání výdajů spojených s organizací semináře, které byly financovány z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doba uložení

Osobní údaje nebudou uloženy déle než do 31. 12. 2033.