Semináře pro příjemce ze šablon v plném proudu!

Od konce října 2022 probíhají distanční semináře pro příjemce dotace ze šablon. Zájemci se mohou stále hlásit na další prosincové a lednové termíny ZDE.

Zároveň byly ve výzvách šablon zveřejněny prezentace ze seminářů v rozdělení na jednotlivé subjekty. Prezentace se zaměřují na shrnutí povinností příjemců dotace během realizace projektů, na změny projektů, dokládání indikátorů a především na výstupy jednotlivých aktivit a jejich administraci.

Ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I se můžete podívat do prezentace pro mateřské a základní školy, dále pro střediska volného času a základní umělecké školy a do prezentace pro poradny.

Ve výzvě 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I můžete nahlédnout do prezentací pro střední a vyšší odborné školy a pro domovy mládeže a internáty.