Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže a internáty). Nový dokument zohledňuje připomínky příjemců a je umožněno jej využít pouze pro děti/žáky/ studenty, kteří budou vykazování na výstupu aktivity. I přesto doporučujeme vykazování i ostatních účastníků aktivit šablony, jelikož dokument nově pro příjemce automaticky počítá také hodnoty specifických datových položek navázaných na šablonu Inovativní vzdělávání a usnadňuje tak vyplnění zpráv o realizaci projektu. Dokument umožňuje jednoduše překopírovat data z původní verze přílohy, pokud již byla příjemci využita, nicméně i původní verzi přílohy je možné doložit v zprávě o realizaci projektu. Bližší informace k práci s přílohou a postup vyplňování najdete přímo v dokumentu přílohy na listu Úvod a postup vyplňování.