Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka č. 1 za červen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I

Je možné uskutečnit komunitní setkání s rodiči a veřejností o víkendu?

Odpověď

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablona a jejich věcný výklad nespecifikuje pro účely realizace komunitních setkání v rámci šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání možnou dobu konání těchto setkání. Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností je možné uskutečnit také o víkendu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Otázka č. 2 za červen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro ŠŠ a VOŠ I

Realizujeme šablonu Spolupráce pracovníků ve vzdělávání a v jednom bloku 8 hodin spolupráce volíme jak formu minilekce, tak formu hospitace. Jakým způsobem máme tuto skutečnost zaznamenat do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání?

Odpověď

Do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání se každý cyklus spolupráce zaznamenává na jeden řádek. V Evidenci podpor je nutné uvést počet hodin za celý cyklus spolupráce, tj. za celou šablonu (8 hodin). V tomto případě se vybere z rozevíracího seznamu taková forma spolupráce, která počtem hodin převažovala. Pokud je počet hodin minilekcí i hospitací shodný, pak se vybere forma, která byla pro vzdělávanou osobu více přínosná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.