Semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I začínají v listopadu 2022!

Řídicí orgán OP JAK připravuje pro zástupce příjemců výzvy 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I sérii distančních seminářů.

Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů.

Semináře jsou zveřejněny na webu OP JAK v sekci Akce a semináře dle typů příjemců, a to s ohledem na nabízené šablony ve výzvě.

Zvažte, zda se přihlásíte na tyto semináře:

 • Seminář pro střední a vyšší odborné školy
 • Seminář pro domovy mládeže a internáty

Obsah seminářů bude přizpůsoben jednotlivým typům subjektů. Náplní každého semináře bude:

 • Dokumentace k realizaci projektu
 • Účel dotace
 • Nakládání s majetkem
 • Publicita
 • Zpráva o realizaci
 • Kalkulačka šablon ke zprávě o realizaci
 • Realizace aktivit a dokládání výstupů
 • Změny projektů
 • Naplňování indikátorů