Šablony pro školy a školská zařízení – Ukončování projektů

Řídicí orgán OP JAK připravil podpůrný materiál pro školy a školská zařízení ve výzvách 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I k ukončování projektů šablon.  

Tento podpůrný materiál „Ukončování projektu v šablonách pro školy a školská zařízení“ praktickým způsobem shrnuje činnosti vedoucí k úspěšnému ukončení realizace aktivit, podání závěrečné zprávy o realizaci a ukončení administrace projektu.

Tento dokument byl zveřejněn ve výzvě 02_22_002 ZDE a ve výzvě 02_22_003 ZDE.

V případě nejasností je možné se obrátit na konzultační linku pro šablony operačních programů, a to telefonicky v pracovních dnech od 9 do 15 hodin na 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.