Šablony – úprava začátku sledovaného období v první zprávě o realizaci

Pokud školy a školská zařízení připravují první zprávu o realizaci, ŘO OP JAK si dovoluje upozornit na nutnost úpravy začátku sledovaného období z automaticky načteného data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na datum zahájení realizace projektu.

Nová funkcionalita v monitorovacím systému (IS KP21+) nově umožňuje upravit datum sledovaného období i po založení zprávy o realizaci (ZoR). Nesprávné datum začátku sledovaného období bude v administrativní kontrole ze strany ŘO OP JAK důvodem k vrácení ZoR k dopracování.

Technický postup pro úpravu sledovaného období je popsán v Uživatelské příručce IS KP21+ Zpráva o realizaci zjednodušené projekty (šablony) v kap. 2.4 https://opjak.cz/zpravy-projektu/.

V souvislosti s výše uvedeným byl aktualizován také Videotutoriál ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony), který naleznete v sekci Videotutoriály MS2021+ a na YouTube.