Šablony pro SŠ a VOŠ I – specifické datové položky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty, že při vykazování témat inovativního vzdělávání do ZoR nabízí IS KP21+ na obrazovce Specifické datové položky téma „historické povědomí, výuka moderních dějin“ odděleně, tj. SDP téma historické povědomí a SDP téma výuka moderních dějin.

Při zvolení tématu „historické povědomí, výuka moderních dějin“ v hodinách inovativního vzdělávání je žádoucí využít pouze jednu tematickou specifickou datovou položku (např. SDP téma historické povědomí) a hodiny a počty dětí/žáků/studentů vykázat do této jedné zvolené položky.

Vyberte vždy téma, které je zaměření hodiny inovativního vzdělávání bližší, tzn. buď „historické povědomí“ nebo „výuka moderních dějin“. Nelze vykázat jednu hodinu inovativního vzdělávání do obou témat.

Pro účely evaluací a dalšího využití vykázaných dat bude ŘO OP JAK počty za tyto dvě SDP vždy generovat součtově.

V případě nejasností se obraťte na konzultační linku pro šablony OP na tel. čísle 234 814 777 nebo písemně na dotazyZP@msmt.cz