Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 (verze 2) byl schválen na 1. jednání Plánovací komise programu hlavní OP JAK dne 14. června 2022.

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022

 

K čerpání

8 000 mil. Kč

Název výzvy

Avízo výzvy č. 02_22_006 Špičkový výzkum

Datum vyhlášení: 14. 07. 2022

Datum uzávěrky: 16. 01. 2023

Vyčerpáno 0 %

Datum uzávěrky: 31. 03. 2023

Vyčerpáno 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2023

Vyčerpáno 0 %

K čerpání

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum uzávěrky: 30. 11. 2022

Vyčerpáno 0 %

K čerpání

9 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum uzávěrky: 28. 04. 2023

Vyčerpáno 0 %

K čerpání

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Datum uzávěrky: 17. 06. 2022

Vyčerpáno 0 %