Ilustrační obrázek

Šablony – výstupní evaluační dotazníky zpřístupněny

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že pro končící projekty jsou zpřístupněny výstupní evaluační dotazníky a dotazníky k evidenci podpořenosti.

Dotazníky jsou přístupné na adrese ZDE a jejich vyplnění je povinnost daná rozhodnutím o poskytnutí dotace. Jako unikátní vstupní kód pro vyplnění těchto dotazníků slouží hash kód žádosti o podporu.

Dotazníky je doporučeno vyplňovat ke konci realizace aktivit, tj. obvykle dva měsíce před ukončením realizace projektu. Finalizované dotazníky se nedokládají, ale jejich vyplnění (resp. finalizace) je předmětem administrativního ověření při kontrole závěrečné zprávy o realizaci.

V případě potíží se se svými dotazy obracejte na metodicko-technickou podporu na adrese: evaluace2@msmt.cz.