Vydání Manuálu ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Ve výzvách šablon OP JAK byl aktualizován Manuál ke kvalifikačním předpokladům, a to na základě novely zákona o pedagogických pracovnících. Manuál je podpůrnou pomůckou pro příjemce, která podrobně vysvětluje požadovanou kvalifikaci v personálních šablonách. Informace k novele zákona o pedagogických pracovnících zveřejnil Řídicí orgán OP JAK v aktualitě dne 12. 9. 2023 ZDE.

Manuál ke kvalifikačním předpokladům je zveřejněn v dokumentaci k výzvě  02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ

V případě nejasností lze zaslat písemný dotaz ke kvalifikacím na konzultační linku pro šablony OP na: dotazyZP@msmt.cz.