Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I stále aktuální

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ najdou příjemci dotace podpůrné metodické pomůcky (dokumenty ke kvalifikačním předpokladům, k realizaci některých šablon, příklady dobré praxe atd.). Zároveň i nadále budou u výzvy zveřejňovány nejčastější dotazy měsíce.

Pro přístup k dokumentům uzavřené výzvy je třeba na webu OP JAK v části Výzvy zvolit stav výzev „Ukončené“