Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

14. července 2022 - 16. ledna 2023

Zbývá 155 dní na podání

Celkový objem

8000 mil. Kč

Předložené žádosti

0

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající objem

8000 mil. Kč


Aktualizováno 8. 11. 2022

Text výzvy Špičkový výzkum

14. 07. 2022 - 07:12| pdf| 1.48 MB

Excellent Research

10. 08. 2022 - 10:51| pdf| 614.41 kB

Kalkulačka mobilit příjezdy/výjezdy

02. 08. 2022 - 07:22| xlsx| 135.08 kB

Declaration of the partner introductory

14. 07. 2022 - 09:59| docx| 248.84 kB

Declaration of eligibility of partner

14. 07. 2022 - 09:59| docx| 251.20 kB

Smlouva o partnerství

14. 07. 2022 - 09:59| docx| 304.60 kB

Realizační tým

14. 07. 2022 - 09:59| xlsx| 28.99 kB

Studie proveditelnosti

14. 07. 2022 - 09:59| docx| 562.08 kB

Soulad s RIS3 strategií

14. 07. 2022 - 09:59| docx| 356.28 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

14. 07. 2022 - 09:59| docx| 285.80 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

14. 07. 2022 - 09:59| docx| 285.62 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

14. 07. 2022 - 09:59| xlsx| 46.08 kB

Komentář k rozpočtu

10. 08. 2022 - 07:03| xlsx| 34.86 kB

Feasibility Study

10. 08. 2022 - 10:52| docx| 588.83 kB

Vzor právního aktu

14. 07. 2022 - 07:12| docx| 252.38 kB

Vzor Základních parametrů projektu

14. 07. 2022 - 07:12| docx| 290.55 kB

Vzor Jednacího řádu Hodnoticí komise 1. krok

12. 08. 2022 - 09:26| pdf| 157.56 kB

Vzor Statutu Hodnoticí komise 1. krok

12. 08. 2022 - 09:26| pdf| 160.42 kB

Vzor Jednacího řádu Hodnoticí komise 2. krok

12. 08. 2022 - 09:26| pdf| 158.08 kB

Vzor Statutu Hodnoticí komise 2. krok

12. 08. 2022 - 09:26| pdf| 162.82 kB

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK dne 14. 7. 2022 zveřejňuje výzvu č. 02_22_008 Špičkový výzkum, která se zaměřuje na podporu výzkumu s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce výzkumných organizací. Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Komentář k rozpočtu

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor přílohy k žádosti o podporu Komentář k rozpočtu. Vzor naleznete v části Dokumenty, Vzory příloh k žádosti o podporu u výzev Špičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I.

Číst více

Dokumentace k výzvě Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje anglickou verzi textu výzvy Špičkový výzkum a vzor studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Dokumenty jsou k dispozici v sekci ZDE.

Číst více
7. 9.
9:30 - 15:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací