Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_008 Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace ve výzvě Špičkový výzkum o zveřejnění aktualizovaného vzoru Souhrnné soupisky pro vykazování indikátorů, která je přílohou ZoR/ŽoP projektů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty ZDE.