Přehled patnácti žádostí doporučených k financování z výzvy Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje přehled patnácti žádostí z výzvy Špičkový výzkum, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení, obdržely nejvyšší počet bodů (v rámci jednoho FORDu, popř. celkově), a jsou doporučeny k financování.

Alokace výzvy ve výši 8 mld. Kč zůstává prozatím o 1,1 mld. Kč nedočerpána, neboť Řídicí orgán může podpořit pouze takový počet žádostí, jejichž celkové schválené způsobilé výdaje v kumulativní výši jsou rovny nebo menší než alokace výzvy. Vzhledem k tomu, že další tři žádosti v pořadí obdržely stejný počet bodů, ale zbývající alokace na podporu všech nevystačila, není prozatím možné je podpořit. O navýšení alokace (a tedy i o podpoře dalších žádostí) bude rozhodnuto v návaznosti na závěry případných přezkumných řízení, které lze očekávat v říjnu 2023.