Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I.

Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G „Výše celkového měsíčního kumulativního úvazku FTE“ je u pozic „projektový manažer“, „finanční manažer“ a „administrativní pracovník“ umožněno zadávat hodnoty FTE vyšší než 1. Dále ve sloupci I „Počet hodin celkem“ je odstraněn vzorec na výpočet počtu hodin pro způsob stanovení jednotkové sazby metodou b2) jednotkový náklad (1720) – žadatel vyplní počet hodin dle rozpočtu projektu. Starší verze mohou žadatelé také použít. Použití nové verze je vhodnější, ale nikoliv povinné.

Vzor je k dispozici u jednotlivých výzev v sekci Dokumenty/Vzory příloh k žádosti o podporu: