Vzory statutů a jednacích řádů hodnoticí, výběrové a přezkumné komise

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 1. 2. 2023 vzory statutů a jednacích řádů hodnoticí, výběrové a přezkumné komise. Dokumenty byly aktualizovány zejména v souladu se zákonem č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dokumenty jsou k dispozici:

Vzory statutu a jednacího řádu přezkumné komise

Vzory statutu hodnoticí a výběrové komise

Vzory statutu hodnoticí komise pro 1. krok a 2. krok věcného hodnocení výzvy Špičkový výzkum