Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_015 (Výzkumné infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 14. 2. 2024. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy Výzkumné infrastruktury I.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Aktualizace výzvy VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 19.12.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_23_015 – VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 3 000 000 000 Kč na 3 420 000 000 Kč. Navýšení alokace umožní podpořit realizaci dalších kvalitních projektů, a dojde tak jak k optimálnímu využití disponibilní alokace P1 OP JAK, tak k naplnění smyslu intervence systémově podpořit […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, který se uskutečnil dne 23. března 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení ZDE.  

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

3,9 miliardy korun na klíčové vybavení velkých výzkumných infrastruktur!

Praha, 20. února 2023 – Velké výzkumné infrastruktury jsou součástí inovativní a inteligentní transformace České republiky na národní i nadnárodní úrovni. Jejich přínos v době nedávné pandemie i stávající energetické krize poukazuje na rostoucí význam připravenosti špičkové vědy, výzkumných infrastruktur a komplexní nadnárodní spolupráce na současné i budoucí globální výzvy. Členské státy EU to potvrdily Brněnskou […]

Číst více

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, která je zaměřena na podporu upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur. Do výzvy se mohou zapojit velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Datum uzávěrky příjmu projektových žádostí je […]

Číst více

Avízo výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 2. 2023 zveřejňuje avízo výzvy 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 20. 2. 2023, může dojít ve výzvě a přílohách k úpravám či doplněním. Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Číst více