Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP pro výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Teaming-CZ I. Aktualizovaný dokument, který obsahuje také přehled provedených změn, naleznete na záložce Dokumenty v sekci Pravidla pro žadatele a příjemce. Dále byly u výzvy Teaming-CZ I zveřejněny vzory příloh zpráv o realizaci projektů / […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Teaming-CZ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_001 (Teaming-CZ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 9. 11. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Ing. […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace je určená žadatelům, kteří plánují podat / podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 12. 4. 2023. Řídicí orgán OP JAK připravuje i pro letošní rok výzvu Teaming CZ II pro zajištění komplementárního financování investičních výdajů úspěšných projektů v programu Teaming for Excellence. Financování bude […]

Číst více

Aktualizace výzvy Teaming CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění verze 2 výzvy č. 02_22_001 Teaming CZ I. Změnou výzvy je prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí ve druhém kole do 30. 9. 2023.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

HORIZONT A KOMENSKÝ: první vyhlášená výzva nového programového období

Praha, 18. května 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy  programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK dne 18. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage, která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 17. 6. 2022 ve 12:00:00 hod.

Číst více