Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

27. července 2022 - 27. července 2023

Zbývá 238 dní na podání

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Předložené žádosti

272 mil. Kč

Hodnocené žádosti

272 mil. Kč

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající alokace

1 000 mil. Kč


Aktualizováno 28. 11. 2022

Text výzvy Smart Akcelerátor+ I

27. 07. 2022 - 05:19| pdf| 501.24 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

27. 07. 2022 - 05:43| docx| 285.81 kB

Ganttův diagram

20. 09. 2022 - 07:01| xlsx| 151.31 kB

Realizační tým

11. 11. 2022 - 07:34| xlsx| 28.62 kB

Realizační tým - Neplatná verze

27. 07. 2022 - 05:46| xlsx| 28.70 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 07. 2022 - 05:55| docx| 285.60 kB

Smlouva o partnerství

04. 11. 2022 - 11:34| docx| 305.22 kB

Analýza selhání tržního prostředí

27. 07. 2022 - 06:02| docx| 301.31 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

28. 07. 2022 - 08:00| xlsx| 45.89 kB

Podrobný popis projektu

27. 07. 2022 - 13:00| docx| 587.32 kB

Komentář k rozpočtu

10. 08. 2022 - 07:04| xlsx| 34.39 kB

Vzor právního aktu

27. 07. 2022 - 12:15| docx| 250.92 kB

Vzor Základních parametrů projektu

27. 07. 2022 - 12:15| docx| 290.30 kB

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor+ I. Aktualizovaný dokument včetně přehledu provedených změn, spočívajících zejména v upřesnění definic některých pojmů, indikátorů a podmínek, naleznete na odkazu ZDE.

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, který se uskutečnil dne 8. září 2022. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Komentář k rozpočtu

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor přílohy k žádosti o podporu Komentář k rozpočtu. Vzor naleznete v části Dokumenty, Vzory příloh k žádosti o podporu u výzev Špičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I.

Číst více

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 7. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix v souladu s prioritami definovanými Národní […]

Číst více
Ilustrační obrázek

OP JAK PODPOŘÍ MILIARDOU KORUN IMPLEMENTACI KRAJSKÝCH RIS3 STRATEGIÍ

Praha, 27. července 2022 – Výzvou Smart Akcelerátor+ I pokračuje Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) v podpoře inovačních ekosystémů krajů. Přispívá tak k implementaci RIS3 strategie a jejich krajských příloh, která započala už v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro krajské akcelerátory je připravena 1 miliarda korun. Krajské RIS3 strategie jsou klíčové […]

Číst více
8. 9.
9:30 - 14:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací