Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

27. července 2022 - 27. července 2023

Zbývá 347 dní na podání

Celkový objem

1000 mil. Kč

Předložené žádosti

0

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající objem

1000 mil. Kč


Aktualizováno 8. 11. 2022

Text výzvy Smart Akcelerátor+ I

27. 07. 2022 - 05:19| pdf| 501.24 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

27. 07. 2022 - 05:43| docx| 285.81 kB

Ganttův diagram

27. 07. 2022 - 05:45| xlsx| 151.40 kB

Realizační tým

27. 07. 2022 - 05:46| xlsx| 28.70 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 07. 2022 - 05:55| docx| 285.60 kB

Smlouva o partnerství

27. 07. 2022 - 05:57| docx| 304.49 kB

Analýza selhání tržního prostředí

27. 07. 2022 - 06:02| docx| 301.31 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

28. 07. 2022 - 08:00| xlsx| 45.89 kB

Podrobný popis projektu

27. 07. 2022 - 13:00| docx| 587.32 kB

Komentář k rozpočtu

10. 08. 2022 - 07:04| xlsx| 34.39 kB

Vzor právního aktu

27. 07. 2022 - 12:15| docx| 250.92 kB

Vzor Základních parametrů projektu

27. 07. 2022 - 12:15| docx| 290.30 kB

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 7. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix v souladu s prioritami definovanými Národní […]

Číst více
Ilustrační obrázek

OP JAK PODPOŘÍ MILIARDOU KORUN IMPLEMENTACI KRAJSKÝCH RIS3 STRATEGIÍ

Praha, 27. července 2022 – Výzvou Smart Akcelerátor+ I pokračuje Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) v podpoře inovačních ekosystémů krajů. Přispívá tak k implementaci RIS3 strategie a jejich krajských příloh, která započala už v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro krajské akcelerátory je připravena 1 miliarda korun. Krajské RIS3 strategie jsou klíčové […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Komentář k rozpočtu

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor přílohy k žádosti o podporu Komentář k rozpočtu. Vzor naleznete v části Dokumenty, Vzory příloh k žádosti o podporu u výzev Špičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I.

Číst více
8. 9.
9:30 - 14:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Místo konání: Zoom - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací