Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor+ I. Aktualizovaný dokument včetně přehledu provedených změn, spočívajících zejména v uvedení aktivity č. 4 Mapování, analýzy a evaluace do souladu s Metodikou pro zpracování evaluací v SA+I RIS3 aparátu a v upřesnění postupů pro poskytování voucherů v rámci aktivity č. 5 Asistence, naleznete na odkazu ZDE. V sekci Další materiály na tomto odkazu naleznete také Metodiku evaluací krajských RIS3 strategií – MPO a Metodiku marketingové a komunikační strategie – CzechInvest.