Zveřejnění podkladů k výzvě č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I o zveřejnění podkladů z distančního semináře k administraci ŽoP, ZoR a ŽoZ.

Všechny relevantní podklady včetně FAQ jsou k dispozici v Dokumentech dané výzvy ZDE (konkrétně v části s názvem „Seminář pro příjemce_15022024“). Záznamy ze semináře (z důvodu velikosti byl záznam semináře rozdělen do dvou částí) jsou k dispozici přes Youtube, resp. ZDE a ZDE.

Dále ŘO OP JAK informuje o zveřejnění podkladu Doporučení pro financování voucherů v rámci aktivity č. 5 Asistence výzvy Smart Akcelerátor+ I. Tento dokument je k dispozici v části „Další materiály“ Dokumentů dané výzvy.