Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev.

Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023. 

Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I  ZDE, u výzvy č. 02_23_014 Open Science I ZDE, u výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP ZDE, č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ ZDE, č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek ZDE, č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce ZDE, č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI ZDE, č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ ZDE, č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti ZDE.