Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1).

Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023 v projektech výzev č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I.

Aktualizovaná příloha žádosti o podporu je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I ZDE, u výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I  ZDE a u výzvy č. 02_23_014 Open Science I ZDE.