Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I (verze 3)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I (verze 3), a to s účinností od 21. 2. 2024. Metodický dopis upravuje pravidla v aktivitě č. 5 Asistence, které zohledňují rozpracování strategických projektových záměrů pro podání žádostí o podporu do vícekolových soutěží.

Metodický dopis je k dispozici v části Dokumenty v sekci Pravidla pro žadatele a příjemce ZDE.